कविता : प्रकृतिको लीला !

| 2023 Nov 07 | 01:31 pm 1101

कोहिलाई सम्पत्ति मात्रै दियो दम्पती दिएन,
कोहिलाई दम्पती मात्रै दियो सम्पत्ति दिएन!
कोहिलाई सुख मात्रै दियो संतोष दिएन,
कोहिलाई सन्तोष मात्रै दियो सुख दिएन!

कोहिलाई रोग मात्रै दियो औषधी दिएन,
कोहिलाई शोक मात्रै दियो समाधान दिएन!
कोहिलाई भोक मात्रै दियो भोजन दिएन,
कोहिलाई भोजन मात्रै दियो भोक दिएन!

कोहिलाई निद्रा मात्रै दियो ओछ्यान दिएन,
कोहिलाई ओछ्यान मात्रै दियो निद्रा दिएन !
कोहिलाई कद मात्रै दियो पद दिएन,
कोहिलाई पद मात्रै दियो प्रतिष्ठा दिएन!

कोहिलाई मान मात्रै दियो सम्मान दिएन,
कोहिलाई सम्मान मात्रै दियो ज्ञान दिएन!
कोहिलाई सन्तान मात्रै दियो सम्पत्ति दिएन,
कोहिलाई सम्पत्ति मात्रै दियो सन्तान दिएन!

कोहिलाई सक्कल मात्रै दियो अक्कल दिएन,
कोहिलाई अक्कल मात्रै दियो सक्कल दिएन!
कोहिलाई चतुर्‍याइँ मात्रै दियो ध्यान दिएन,
कोहिलाई ध्यान मात्रै दियो चतुर्‍याइँ दिएन!

कोहिलाई धन सम्पत्ति मात्रै दियो मन दिएन,
कोहिलाई मन मात्रै दियो धन सम्पत्ति दिएन!
कोहिलाई नेतृत्व मात्रै दियो सद्बुद्धि दिएन,
कोहिलाई सद्बुद्धि मात्रै दियो नेतृत्व दिएन!

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.