“वयं राष्ट्रे जागृयाम ”

रिपोर्ट नेपाल | 2021 Oct 25 | 12:11 pm 497

“अविद्यायाम् मृत्यन्ति विद्यायाम्मृतमष्नुते ”
“सा विद्याया विमुक्तये ”

१. राष्ट्रः
वरं (शालिग्राम) पशुपतिं क्षेत्रं धर्मो धर्मेण रक्षते ।
त्रैलोक्यानां गरिष्टोयं नेपाल इति सर्वत ।
गण्डकी कौशिकी चैव तयोर्मध्ये वरस्थलम् ।
नेपाल इति विख्यातं देवक्षेत्र सुखप्रदम् ।।
ततो हि नेपाल इति प्रतिष्ठाः देवासुरैचाऽपि हि सर्वलोकैः।
देव्या प्रसादाद् वरमाप्य तेन ने नामके मुनि नैव तपो विद्यानात् । स्कन्द पुराण हिमवत खण्ड ।

२. राष्ट्रियताः
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी – वाल्मीकि रामायण

३. राम राज्यः (शासन व्यवस्था – प्रजातन्त्र लोकतन्त्र)
एकं शास्त्रं जनता जनार्दन हितम् । एको देवो जनता जनार्दन विवेक ।
एको मन्त्रस्य सर्वे भवन्तु संतुष्टा । कर्माप्मेकं जनता जनार्दन सेवा ।।

४. सङ्कल्पः
सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तुनिरामया ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्जन ।।

५. कार्यः परोपकारी संमानार्थ विनाशय पर पीडक ।
सत्यः धर्म स्थापनार्थ वयं राष्ट्रे जागृयाम् ।।

६. आधारः
ज्ञानं परमं गुह्यं मे यद्विज्ञानं समन्वितम् । ….।
तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहयात् ।।
श्रीमद् भागवत २।

ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् ।
शौर्य तेजो धृति दान क्षात्र कर्म स्वभावजम् ।।
कृषि गोरक्ष्य वाणीज्य वैश्य कर्म स्वभावजम् ।
परिचर्यात्मकं कर्म (परिश्रम सफाइ सुरक्षा) शुद्र कर्म स्वभावजम ।।
श्रीमदभगवद्गीता
स्वभाव तन्त्रो हि जनस्वभाव मनु वर्तते ।
स्वभावस्थमिदं सर्वं सदेवासुर मानुषम् ।।

श्रीमद्भागवत
ब्राह्मणस्य मुखम् आसीद् बाहू राजन्य कृत ।
उरुतद् अस्य यद्वैश्य पदभ्यां शुद्रऽजायत ।।
यजुर्वेद ब्रह्म वक्त्रं भुजौ क्षत्रं कृत्स्न मुरुदरे विश ः ।
पादौ यस्य आश्रिता शुद्रास्तस्मै वर्णात्मने नम ः ।

महाभारत शान्ति पर्व

७. भावार्थः
उत्तम ज्ञान बुझ्नु मात्र त्यो हो विज्ञान समन्वित ।
भन्छु तत्वज्ञान रहस्य गोप्य छ ध्यान दिएर सुन मनमस्तिकमा गुन ।।
मन मस्तिष्कहो ब्राह्मण सवको काँध बाहू क्षेत्री हो ।
(छाती –फोक्सो मुटु) पेट आन्द्रा कलेजो मृगौला कर्म गर्ने वैश्य हो ।
हात पाउ श्रमिक शिल्पीहरु हुन चार जात सवै प्राणिमा छन् ।।
ठूलो सानो भन्ने ÷ठान्ने क्षुुद्र विचार हो सवै वरावर हुन ।
आ आफ्ना क्षेत्रमा सवैको महत्व हुन्छ बुझ्नु यही शास्वत सत्य हो ।।

“२०७८ को वडा दशैं दीपावली–तिहार र षठिमाइ (छड पर्व) को शुभकामना । ”

संकलक प्रा.डा. ईश्वर चन्द्र घिमिरे

 

 

 

 

 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.